Centrum Obsługi Klienta: poniedziałek - piątek 08:00 - 16:00, tel.: 74 843-91-24, fax: 74 843-91-40 - enitra@enitra.pl

Taśmy tkaninowo-gumowe

Taśmy transportujące tkaninowo-gumowe dzielimy na dwie kategorie

 • taśmy do transportu poziomego
 • taśmy z wyposażeniem

Taśmy do transportu poziomego

Niniejsza seria taśm została zaprojektowana do przenoszenia ładunków specjalnie według wymagań dyktowanych przez rynek Dostępne są taśmy dla następujących obciążeń roboczych: EP 160, 200, 250, 315, 400, 500 . Ta seria taśm została wykonana przez połączenie 2, 3, 4 warstw tkaniny poliestrowej i poliamidowej charakteryzujących się wysoką tolerancją na duże obciążenia, niewielkie wydłużenie, dużą elastycznością poprzeczną ze zdolnością niwelacji lokalnie występującej deformacji wskutek oddziaływania uderzeń ładunku o powierzchnię taśmy w strefach przekazywania ładunku, itd. Taśmy pokryte są warstwą mieszanek gumowych o specjalnych własnościach, wśród których należy wyróżnić odporność na działanie czynników zewnętrznych, ścieranie, rozdzieranie i nacięcia – również w obecności wysokiej temperatury, szlamu olejowego lub kwasów obecnych w transportowanym materiale.
W szczególnych przypadkach możemy dostarczać taśmy tkaninowo-gumowe z brzegami zamkniętym.

Podstawowy podział taśm tkaninowo-gumowych

NG (EP 160; 200; 250; 315; 400; 500)

te taśmy składają się z kilku warstw EP pokrytych mieszankami gumy odpornymi na zużycie ścierne, rozdzieranie, nacięcia, a także starzenie się w związku z oddziaływaniem czynników zewnętrznych, w zakresie temperatur –35 do +80°C. Taśmy tego typu przeznaczone są do transportowania: kamienia wapiennego, cementu, betonu, koksu, żużlu, kopalin, materiałów chemicznie obojętnych, minerałów, tłucznia szklanego, soli, piasku, itd., w bryłach o średniej i dużej masie, zależnie od liczby zastosowanych w taśmie powłok.

Charakterystyka NG
Model 160 200 250 315 400 500
Liczba warstw  2 2 2  3  3 4
Grubość powłoki [mm] 2+1 3+2 4+2 4+2 4+2 5+2
Grubość taśmy [mm] 4,5  6,2 7,4 8 8,3 11
Waga taśmy  [kg/m2] 5,2 7,4 8,8 9,6  10 13
Naprężenie robocze  [kg/cm] 26 20 25 32 40 52
Wydłużenie  [%] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Średnica koła nap.  d[mm] 200 250 250 315 315 500
Amortyzacja  [%] 2 2 2 2 2 2

OG (EP 250; 315; 400; 500)

seria ta charakteryzuje się wysoką odpornością na oddziaływanie produktów olejowych w tym również środków smarnych, ponadto materiał taśm odporny jest na działanie rozpuszczalników aromatycznych i alifatycznych, jak też zużycie ścierne i nacięcia; mogą być używane z powodzeniem w zakresie temperatur – 35° to +80°C. Znakomicie nadają się do transportowania nasion oleistych, koksu ponaftowego, odpadów miejskich, skamielin, nawozów sztucznych, smarowanych elementów metalowych.

Charakterystyka OG
Model 250 315 400 500
Liczba warstw 2 3  3 4
Grubość powłoki [mm] 4+2 4+2 4+2 5+2
Grubość taśmy [mm] 7,4 8 8,5 11
Waga taśmy  [kg/m2] 8,9 9,5 10 13
Naprężenie robocze  [kg/cm] 25 32 40 52
Wydłużenie  [%] 1,3 1,3 1,3 1,3
Średnica koła nap.  d[mm]  250  315  315  500
Amortyzacja  [%] 2 2 2 2

TOG (EP 200; 250; 315; 400; 500)

taśmy są pokryte materiałem wielowarto-ściowym nadającym odporność w kontakcie z produktami zatłuszczonymi i gorącymi przy eksploatacji w warunkach zewnętrznych, gdzie taśmy narażone są na ścieranie, nacięcia i rozdarcie wskutek mechanicznego oddziaływania transportowanych materiałów w temperaturze110°C i pikach na poziomie 130°C.

Charakterystyka TOG
Model 200 250 315 400 500
Liczba warstw  2  2  3  3  4
Grubość powłoki [mm] 3+2 4+2 4+2 4+2 5+2
Grubość taśmy [mm]  6,5  7,6  8,2  8,5  11
Waga taśmy  [kg/m2] 7,4 8,5 9,5 9,7 12
Naprężenie robocze  [kg/cm] 20 25 32 40 52
Wydłużenie  [%] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Średnica koła nap.  d[mm] 250 250 250 250 250
Amortyzacja  [%] 2 2 2 2 2

TG (EP 200; 250; 315; 400; 500)

Te taśmy wykonane z kilku warstw pokrytych materiałem odpornym na ścieranie i wysoką temperaturę, nadają się do transportowania materiałów gorących
o temperaturze 110°C i lokalnie podwyższona temperaturą do 130°C.
Znakomicie nadają się do transportowania gruntu z wyrobisk, koksu, żużlu, wapna, itd.
Rozmiary taśm żalenie od ilości warstw budujących.

Charakterystyka TG
Model 200 250 315 400 500
Liczba warstw  2  2  3  3  4
Grubość powłoki [mm]  3+2  4+2  4+2  4+2  5+2
Grubość taśmy [mm] 6,2 7,4 8,3 8,3 10,5
Waga taśmy  [kg/m2] 7,5 8,8 10 10 12,2
Naprężenie robocze  [kg/cm]  20  25  32  40  52
Wydłużenie  [%]  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Średnica koła nap.  d[mm]  250  315  315  315  500
Amortyzacja  [%]  2  2  2  2  2

ATG (EP 250; 315; 400; 500)

Te taśmy przeznaczone są głównie do eksploatacji w środowisku temperatur rzędu 130°C o lokalnych pikach temperaturowych 150°, charakteryzując się przy tym znakomitą odpornością na ścieranie. Nadają się do transportowania gorących lub chemicznie agresywnych produktów, takich jak: siarka, superfosfaty, prażone minerały, granulaty i żużel po procesowy, wstanie średnio i mocno-rozdrobnionym.

Charakterystyka ATG
Model 250 315 400 500
Liczba warstw  2  3  3  4
Grubość powłoki [mm]  4+2  4+2  4+2  5+2
Grubość taśmy [mm]  7,5  8,2  8,5  10,7
Waga taśmy  [kg/m2]  9  9,8  10,2  12,5
Naprężenie robocze  [kg/cm]  25  32  40  52
Wydłużenie  [%]  1,5  1,5  1,5  1,5
Średnica koła nap.  d[mm] 315 315 400 500
Amortyzacja  [%] 2 2 2 2

STG (250; 315; 400; 500)

Te taśmy wykonane są z 2-3-4 warstw i specjalnego pokrycia elastomerycznego odpornego na działanie wysokiej temperatury rzędu 150°C o lokalnych pikach temperaturowych ponad 200°C, z przeznaczeniem do transportowania produktów miałkich, w tym kwasowych,
przy ograniczonych prędkościach przesuwu ze względu na fizyczną naturę produktów.

Charakterystyka STG
Model 250 315 400 500
Liczba warstw  2  2  3  3
Grubość powłoki [mm]  3+2  4+2  4+2  4+2
Grubość taśmy [mm] 6,5  7,6  8,2  8,5
Waga taśmy  [kg/m2]  7,4  8,5  9,5  9,7
Naprężenie robocze  [kg/cm]  20  25  32  40
Wydłużenie  [%] 1,5 1,5 1,5 1,5
Średnica koła nap.  d[mm]  250  250  250  250
Amortyzacja  [%] 2 2 2 2

APG – struktura gripu (z tkaniną ślizgową do pracy po stole) (EP 200; 250; 315; 400)

Te taśmy wykonane z kilku warstw, są odpowiednie do stosowania w magazynach i stacjach spedycyjnych. Warstwa wierzchnia posiada strukturę gripu, zaś spodnia strona charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia w kontakcie z gładkimi powierzchniami ślizgowymi, co sprawia, iż znakomicie nadają się do przenoszenia bagażu, pudeł, pakunków, skrzynek kratowych, itd.

Charakterystyka APG
Model 200 250 315 400
Liczba warstw  2  2  3  3
Grubość powłoki [mm]  3+0  3+0  3+0  3+0
Grubość taśmy [mm]  5,4 5,7 6,4  6,8
Waga taśmy  [kg/m2] 5 5,3 6,2 6,5
Naprężenie robocze  [kg/cm] 20 25 32 40
Wydłużenie  [%] 1,5 1,5 1,5 1,5
Średnica koła nap.  d[mm]  200  200 315 315
Amortyzacja  [%] 1,7 1,7 1,7 1,7

GF (z tkaniną ślizgową do pracy po stole) (EP 200; 250; 315; 400)

Taśma gumowa do zastosowania w przenośnikach ze ślizgowymi płaszczyznami. Wyróżnia się odpornością na ścieranie i oddziaływanie czynników atmosferycznych, niski współczynnik tarcia spodniej /ślizgowej/ warstwy, gwarantuje znakomite działanie w nawiązaniu do wymagań systemu transportowego. Temperatura pracy: –20 do +80 °C.
Taśmy są odpowiednie do zastosowania w: fabrykach ceramiki, cegielniach, przemyśle obróbki marmuru, systemach gromadzenia i składowania materiałów, itd.

Charakterystyka GF
Model 200 250 315 400
Liczba warstw 2 2 3 3
Grubość powłoki [mm] 2+0 3+0 3+0 3+0
Grubość taśmy [mm] 3,8 4,2 5,4 5,7
Waga taśmy [kg/m2] 4,6 5 6,4 6,8
Naprężenie robocze [kg/cm] 20 25 32 40
Wydłużenie [%] 1,5 1,5 1,5 1,5
Średnica koła nap. d[mm] 150 200 250 315
Amortyzacja [%] 2 2 2 2

CHEVRON (EP 200; 250; 315; 400; 500)

 Taśma z profilami tzw. chevron o wysokości 15mm, ułożonymi w odwrócony wzór strzałki „\/”. Przeznaczone są do transportowania materiałów przy nachyleniu od 20° do 40°. Odporna na nacięcia i ścieranie powierzchnia sprawia, ze mogą być stosowane w trudnych warunkach.

Charakterystyka CHEVRON
Model 200 250 315 400 500
Liczba warstw  2  2  3  2  4
Grubość powłoki [mm] 3+2 3+2 3+2 3+2 4+2
Grubość taśmy [mm]  6,2  6,4  7  7,3  9,5
Waga taśmy  [kg/m2]  –  –  –  –  –
Naprężenie robocze  [kg/cm] 20 25 32 40 52
Wydłużenie  [%] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Średnica koła nap.  d[mm] 250 315 400 500 630
Amortyzacja  [%]  1,8  1,8  1,8  1,8  1,8

Seria EXTRA EP (EP 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000)

W celu wyjścia naprzeciw wszelkim możliwym potrzebom w zakresie wytrzymałości, stosowana jest gama materiałów EP ułożona przekładkowo /od 3 do 7 warstw/. Tak wysoka wytrzymałość wewnętrzna kilku warstw osiągana jest przez zastosowanie wysokiej jakości gumy między warstwowej, odpowiedzialnej za równomierny rozkład własności mechanicznych w poszczególnych warstwach. Gumowe powłoki taśm są projektowane z uwzględnieniem własności transportowanych materiałów, jak: odporność mechaniczna, termiczna i chemiczna. Stosowane są rozmaite składniki gumy, zgodnie ze standardem DIN 22102 i DIN 22103.

Charakterystyka EXTRA EP
Model 630 800 1000 1000 1250 1600 2000
Liczba warstw 4  4  4 5 5 5 5
Grubość powłoki [mm]  5+2  5+2  5+2  5+2  6+3  6+3  6+3
Grubość taśmy [mm] 10,9 11,5 12,5 12,7 14 16,5 19
Waga taśmy  [kg/m2] 13 13,8 15 15,2 16,8 19,8 22,8
Naprężenie robocze  [kg/cm]  63  80  100 100  125 160 200
Wydłużenie  [%]  1,3 1,3 1,3  1,3 1,2 1,2 1,2
Średnica koła nap.  d[mm] 500 630 800 800 1000 1250 1500

Łączenie taśm transportujących tkaninowo-gumowych

 • wulkanizowanie na gorąco
 • połączenie mechaniczne na złączkę

Przykładowy sposób kodowania taśmy takninowo-gumowej: EP – 315 / 3 4+2 ,,Y,,

 • EP – taśma poliamidowo-poliestrowa
 • 315 – wytrzymałość na zerwanie N / mm
 • / 3 – liczba przekładek
 • 4+2 – grubość okładek ( transportująca + bieżna) w mm
 • Y – oznaczenie ścieralności wg normy DIN 22102

Oznaczenie ścieralności w taśmach gumowych wg DIN 22102

 • W – max. 90 mm3
 • X – max. 120 mm3
 • Y – max. 150 mm3
 • Z – max. 250 mm3

Ważne!

Taśmy transportujące tkaninowo-gumowe do zastosowania w przenośnikach typu „L” i „Z” wymagają specjalnych konstrukcji tzn. muszą być poprzecznie sztywne. Są to taśmy typu XE i nie należy ich mylić z taśmami typu EP. Typ EP jest poprzecznie elastyczny i może być stosowany tylko w przenośnikach wznoszących prostych.

Taśmy z wyposażeniem:

Taśmy tkaninowo-gumowe mogą mieć następujące wyposażenie:

 • welkanty (burty faliste),
 • zabieraki,
 • profile prowadzące.