Centrum Obsługi Klienta (pn-pt 08:00 - 16:00), tel.: 74 843 91 24, fax: 74 843 91 40 - enitra@enitra.pl

Płyty bezpieczeństwa

Płyty (klapy) bezpieczeństwa VIGILEX zostały skonstruowane i wyprodukowane przez francuską firmę STIF. Służą do ochrony przeciwwybuchowej, a ich budowa odpowiada najnowszym wymogom zdrowotnym i bezpieczeństwa. Idealnie nadają się do zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem (wytyczne 94/9 CE 1994).

Ochrona przeciwwybuchowa

Wybuchy pyłów są przyczyną wielu katastrof silosów lub innych obiektów budowlanych. Głównym czynnikiem tego zjawiska jest powstająca wewnątrz zbiornika mieszanina pyłu i powietrza oraz jej kontakt ze źródłem zapłonu w postaci np. iskier powstałych w wyniku ocierania elementów metalowych, z instalacji elektrycznej lub poprzez kontakt z gorącymi elementami lub źródłami wydzielającymi duże ilości ciepła. Przyczyną wybuchów może być również samozapłon powstający w wyniku reakcji biochemicznych przy magazynowaniu np. wilgotnego zboża. Wartość ciśnienia w silosie lub innym zbiorniku , podczas wybuchu mieszaniny pyłu z powietrzem, zależy od rodzaju materiału, jego stężenia i energii zapłonu.

W przypadku wybuchu pyłów w silosie powstaje gwałtownie nadciśnienie o wartościach rzędu 150÷200 kPa. To nadciśnienie powinno być właśnie przejmowane przez płyty bezpieczeństwa, o odpowiednio dobranej powierzchni. W tym celu należy obliczyć właściwą powierzchnię płyty (klapy).

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani doborem płyt bezpieczeństwa, prosimy o wypełnienie odpowiedniej ankiety, na podstawie której zostanie dobrana odpowiednia do warunków powierzchnia.

Występujące po wybuchu podciśnienie o wartości zmniejszonej (do 60÷70%) lub przy opróżnianiu zbiornika , wywołuje groźne w skutkach ściskanie obwodowe.

Nasze płyty bezpieczeństwa są przystosowane również do pracy z odpowiednimi wartościami podciśnienia.

Główne zadanie płyt bezpieczeństwa polega na zredukowaniu ciśnienia powstałego w urządzeniu do wartości Pred, co ma zagwarantować bezpieczeństwo pracy dla obsługi oraz samemu urządzeniu.

W zależności od zapotrzebowania, dostępne są:

 • płyty płaskie,
 • wyoblone,
 • wygięte
 • oraz okrągłe.

Dostępne w różnych wymiarach oraz wykonaniach jak np. z uszczelką silikonową FDA, z kołnierzem współpracującym z innym kołnierzem (przeciw kołnierz), wykonanie ochronne przeciw działaniu promieni UV oraz innym zjawiskom pogodowym.

Dodatkowym zabezpieczeniem , które oferujemy do współpracy z płytami(klapami) bezpieczeństwa są sensory bezpieczeństwa. Zwykle panel jest montowany wysoko lub jest oddalony, więc nikt nie ma do niego dostępu aby sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia płyty, zanim jest za późno i dojdzie do skażenia. Czujniki są właściwie włącznikami on/off, których celem jest jedynie wskazanie, czy doszło do wybuchu lub czy panel jest otwarty z innych powodów.

Każda sprzedawana płyta produkowana jest w 3 egzemplarzach, z których 2 egzemplarze podlegają badaniom niszczącym poprzez wybuch na stanowisku badawczym i na ich podstawie wystawione jest świadectwo badania dostarczane wraz z płytą.

Bezpieczeństwo i jakość

Pyty bezpieczeństwa mają szerokie zastosowanie w silosach, cyklonach, systemach filtrujących oraz innych zasobnikach.

Zgodnie z wytycznymi: 94/9/CE 1994 – płyty posiadają świadectwa zgodności:

 • EX II GD,
 • EN14491
 • EN 14994
 • EN 14797 -2007
 • EN 1127.1-2008
 • WE – świadectwo badania wzoru konstrukcji: INERIS 08ATEX038X
 • Certyfikacja dotycząca bezpieczeństwa produktu: INERIS 08ATEXQ406

Więcej informacji na stronie www.vigilex.eu