Pasy Napędowe / Taśmy Transportujące / Elementy Napędu i Transportu

Centrum Obsługi Klienta

PN-PT / 8:00 - 16:00

+48 74 843 91 24

Pasy Napędowe / Taśmy Transportujące / Elementy Napędu i Transportu

Płyty bezpieczeństwa

Panele bezpieczeństwa VIGILEX zostały skonstruowane i wyprodukowane przez francuską firmę STIF. Działają na zasadzie odciążania wybuchu, poprzez obniżenie ciśnienia wybuchu do bezpiecznej wartości, tj .do tzw. zredukowanego ciśnienia wybuchu (Pred). Płyty przeciwwybuchowe i klapy bezpieczeństwa znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie potencjalnie występuje zagrożenie wybuchu w takich urządzeniach, jak elewatory, zamknięte przenośniki, silosy, cyklony. Służą do ochrony przeciwwybuchowej, zabezpieczając przed skutkami wybuchu zarówno urządzenie, jak i ludzi znajdujących się w pobliżu. W czasie wybuchu, płyty bezpieczeństwa w przeciwieństwie do klap bezpieczeństwa ulegają zniszczeniu – otwierają/rozrywają się przy zadanym ciśnieniu, wyrzucając na zewnątrz płomień, dym i spalony produkt oraz redukują ciśnienie wewnątrz urządzenia. Z tego powodu płyty (panele) bezpieczeństwa montuje się tylko na zewnętrznych elementach.

Ochrona przeciwwybuchowa

Wybuchy pyłów są przyczyną wielu katastrof silosów lub innych obiektów budowlanych. Głównym czynnikiem tego zjawiska jest powstająca wewnątrz zbiornika mieszanina pyłu /gazów o odpowiednim stężeniu i powietrza oraz jej kontakt ze źródłem zapłonu w postaci np. iskier powstałych w wyniku ocierania elementów metalowych, z instalacji elektrycznej lub poprzez kontakt z gorącymi elementami, lub źródłami wydzielającymi duże ilości ciepła. Przyczyną wybuchów może być również samozapłon powstający w wyniku reakcji biochemicznych przy magazynowaniu np. wilgotnego zboża. Wartość ciśnienia w silosie lub innym zbiorniku , podczas wybuchu mieszaniny pyłu z powietrzem, zależy od rodzaju pyłu, jego stężenia i energii zapłonu.

 

W przypadku wybuchu pyłów w silosie powstaje gwałtownie nadciśnienie o wartościach rzędu 150÷200 kPa. To nadciśnienie powinno być właśnie przejmowane przez panele bezpieczeństwa, o odpowiednio dobranej powierzchni. W tym celu należy obliczyć właściwą powierzchnię płyty (panelu).

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani doborem płyt bezpieczeństwa, prosimy o wypełnienie odpowiedniej ankiety, na podstawie której zostanie dobrana odpowiednia do warunków powierzchnia.

 

Ankieta-przy-zastosowaniu-w-filtrach/

 

Ankieta-przy-zastosowaniu-w-silosach/

Występujące po wybuchu podciśnienie o wartości zmniejszonej (do 60÷70%) lub przy opróżnianiu zbiornika, wywołuje groźne w skutkach ściskanie obwodowe.

 

Nasze płyty bezpieczeństwa są przystosowane również do pracy z odpowiednimi wartościami podciśnienia.

 

Główne zadanie paneli odpowietrzających (bezpieczeństwa) polega na zredukowaniu ciśnienia powstałego w urządzeniu do wartości Pred, co ma zagwarantować bezpieczeństwo pracy dla obsługi oraz samemu urządzeniu.

 

W zależności od zapotrzebowania dostępne są:

 • płyty płaskie,
 • wyoblone,
 • wygięte
 • oraz okrągłe.

Panele bezpieczeństwa dostępne w różnych wymiarach oraz odmianach jak np. z uszczelką silikonową FDA, z kołnierzem współpracującym z innym kołnierzem (przeciw kołnierz), wykonanie ochronne przeciw działaniu promieni UV oraz innym zjawiskom pogodowym.

 

Dodatkowym zabezpieczeniem, które oferujemy do współpracy z płytami bezpieczeństwa, są sensory bezpieczeństwa. Zwykle panel jest montowany wysoko lub jest oddalony od miejsca monitorowania, więc nikt nie ma do niego dostępu, aby sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia płyty, zanim jest za późno i dojdzie do skażenia. Czujniki są właściwie włącznikami on/off, których celem jest jedynie wskazanie, czy doszło do wybuchu lub czy panel bezpieczeństwa jest otwarty z innych powodów.

 

Każda sprzedawana płyta przeciwwybuchowa produkowana jest w 3 egzemplarzach, z których 2 egzemplarze podlegają badaniom niszczącym poprzez wybuch na stanowisku badawczym i na ich podstawie wystawione jest świadectwo badania, dostarczane wraz z płytą.

Bezpieczeństwo i jakość

Pyty bezpieczeństwa produkowane są zgodnie z Europejskimi Dyrektywami ATEX: 94/9/WE (do 19 kwietnia 2016) i 2014/34/UE (od 20 kwietnia 2016) i poniższymi normami zharmonizowanymi, co jest potwierdzane Certyfikatem Zgodności UE.
Certyfikaty dostępne są na stronie producenta.

 • EX II GD,
 • EN14491
 • EN 14994
 • EN 14797
 • EN 1127.1
 • Zapewnienie jakości produkcji zgodnie z ATEX : INERIS 15ATEX0001X
 • Informacje dotyczące bezpieczeństwa ATEX: INERIS 08ATEXQ406

 

Więcej informacji na stronie www.vigilex.eu