Pasy Napędowe / Taśmy Transportujące / Elementy Napędu i Transportu

Centrum Obsługi Klienta

PN-PT / 8:00 - 16:00

+48 74 843 91 24

Pasy Napędowe / Taśmy Transportujące / Elementy Napędu i Transportu

Pasy napędowe płaskie

Pasy napędowe płaskie – ogólna charakterystyka.

 

Pasy płaskie napędowe znane też pod nazwą pasy transmisyjne płaskie, służą do przeniesienia mocy/momentu obrotowego w napędach otwartych (z 2 kołami) oraz w napędach stycznych. Są też niezawodne do napędów skrzyżowanych, gdy potrzebujemy uzyskać przeciwny kierunek obrotów wału napędzanego, w napędach na pół-skrzyżowanych, w których osie wałów leżą w płaszczyznach prostopadłych, w napędach kątowych, gdzie osie wałów przecinają się w jednym punkcie, a także napędach serpentynowych z dużą ilością kół i przegięciami. Paski napędowe płaskie do napędów zwykłych na ogół są pasami jednostronnego działania (okładzina cierna po jednej stronie pasa), choć nie jest to zasadą. Do napędów stycznych pasy mają okładzinę z obu stron cięgna, ponieważ tutaj pas pracuje ciernie obiema stronami. Okładziny cierne pasów napędowych wykonane są z różnych gum, poliuretanu oraz skóry naturalnej, a także z tkaniny, która zwykle tylko ochrania cięgno strony niepracującej. W zależności od przeznaczenia pasów, ich okładziny z gumy lub PU mogą mieć struktury delikatnych, lub grubszych tkanin, a także linii wzdłużnych. Pasy transmisyjne płaskie są odporne na oleje, wodę, a także są antystatyczne.

Budowa i zastosowanie

Wszystkie pasy napędowe płaskie mają budowę warstwową (sandwich). Ich podstawą są niżej opisane cięgna (P, A, E) połączone z jednej strony okładziną cierną a z drugiej z tkaniną zabezpieczającą cięgno lub z obu stron okładziną cierną. W przypadku cięgna z folii PA występują dodatkowe tkaniny PA jako łączniki między cięgnem a okładziną gumową. Okładziny cierne mają na celu przede wszystkim wytworzyć stałe w czasie tarcie między kołem a pasem napędowym i dodatkowo chronić cięgno przed uszkodzeniami mechanicznymi.

 

Zastosowaniepas napędowy płaski znajdzie zastosowanie we wszystkich maszynach i urządzeniach, w których występują napędy pasowe np.: maszyny włókiennicze: skręcarki, przędzarki itd., wentylatory, prasy tłoczące, szlifierki, wiertarki, traki do kamienia i drewna, małe elektrownie wodne (MEW), maszyny do obróbki drewna, napędy przenośników rolkowych i wiele innych.

 

Oferowane przez nas paski napędowe płaskie posiadają wysokiej jakości cięgna z:

 • z folii poliamidowej orientowanej wzdłużnie – P
 • z kordu aramidowego – A
 • z tkaniny z politeraftalanu etylenu – E

Cięgna te różnią się między sobą własnościami co ma wpływ na pracę pasa i jego optymalny dobór przeprowadzany w oparciu o odpowiednie ankiety.

Rodzaj cięgna decyduje o napięciu/wydłużeniu wstępnym przy montażu. Nasi technicy pomogą dobrać rodzaj pasa oraz napięcie wstępne, jakie powinno wystąpić w pasie napędowym, aby pas pracował bez poślizgów. W naszej ofercie na pasy napędowe płaskie znajdzie się nie tylko cena, ale również wartość wyliczonego napięcia wstępnego.

Własności cięgien pasów płaskich napędowych

Cięgno z folii P- jest cięgnem silnym, sprężystym, odpornym na obciążenia udarowe, jednak jest bardzo wrażliwe na działanie karbu. Nacięcie krawędzi cięgna może doprowadzić do szybkiego jego zerwania. Nie da się go zastąpić innymi cięgnami np. w trakach do kamienia czy cięcia drewna. Pasy napędowe płaskie z takim cięgnem wymagają częstej kontroli napięcia, ponieważ cięgno jest higroskopijne i chłonie wodę przy większej wilgotności lub oddaje w czasie suszy, a to powoduje, że pas się wydłuża (traci napięcie i ślizga się) lub kurczy (zbyt duże siły obciążające wał i łożyska). Nierówne wchłanianie wody może prowadzić również do deformacji pasa i problemów z jego prowadzeniem. Cięgno P wymaga dużych napięć wstępnych. Połączenie takiego pasa jest kłopotliwe i wyłącznie metodą klejenia na gorąco przy użyciu zwykle dwóch klejów, po zeszlifowaniu końcówek w klin. Jego odporność termiczna to ca.80-100°C.

 

Cięgno aramidowe A – to cięgno z bardzo silnego kordu aramidowego osadzonego w termotopliwej warstwie tworzywa. Dzięki takiej budowie pasy płaskie napędowe z tym cięgnem są bardzo silne i mogą pracować na znacznie mniejszych średnicach niż pasy z cięgnem P. Cięgno nie wykazuje zmian długości ani deformacji, jest jednak bardzo wrażliwe na przeprężenia, a także skręcanie co doprowadza do jego uszkodzenia. Wymaga najmniejszych napięć/wydłużeń wstępnych ze wszystkich cięgien pasów płaskich napędowych. Łączy się je szybką metodą termicznego zgrzewania, dzięki termotopliwej warstwie, a jego odporność termiczna to zwykle ca 60-70°C.

 

Cięgno E (poliestrowe) – jest cięgnem z tkaniny osadzonej w termotopliwej warstwie tworzywa. Dzięki takiej budowie paski napędowe płaskie z tym cięgnem są również dość silne i mogą pracować na znacznie mniejszych średnicach niż pasy z cięgnem P. Cięgno nie wykazuje zmian długości ani deformacji. Pasy z tym cięgnem są ekonomicznym kompromisem dla wcześniej opisanych cięgien. Wymagają mniejszych napięć/wydłużeń wstępnych niż pasy płaskie z cięgnem P. Łączy się je szybką metodą termicznego zgrzewania, dzięki termotopliwej warstwie, a jego odporność termiczna to zwykle ca 70°C.

Zalety pasów napędowych

 • możliwość przeniesienia dużych mocy (do 1 MW)
 • elastyczne przenoszenie mocy,
 • cicha praca
 • prosta i tania konstrukcja napędu
 • niskie koszty utrzymania
 • możliwe duże prędkości obwodowe do 60 m/s dla pasów łączonych i > 100 m/s dla pasów bezkońcowych
 • sprawność 98-99% – tak wysoki stopień sprawności osiągany jest dzięki doskonałym materiałom okładzin ciernych i nowoczesnym materiałom stosowanym na cięgna
 • możliwość przeniesienia mocy przy dużych odległościach międzyosiowych
 • pasy transmisyjne na wymiar– dowolne wymiary pasa płaskiego ze względu na możliwość cięcia na żądany wymiar i łączenia

Pasy płaskie napędowe bezkońcowe

W grupie pasów napędowych płaskich są też pasy wykonane bezkońcowo. Tak nazywamy pasy napędowe, które nie są łączone żadną z wyżej opisanych metod, lecz są produkowane jako pasy transmisyjne płaskie bez łączenia na określoną długość. Kiedy należy stosować takie pasy? Jest kilka powodów: gdy pasy pracują w napędach z wieloma kołami o bardzo małych średnicach, gdy prędkość liniowa pasa jest >60 m/s, gdy napęd pracuje udarowo z dużymi mocami i pasy łączone nie sprawdzają się. Pasy transmisyjne produkuje się na wymiar, jednak długości i szerokości wytwarzanych w ten sposób pasów są ograniczone ze względów technologicznych. Istnieją dwie metody produkcji takich pasów.

 1. Metoda, w której cięgno pasa napędowego z kordu poliestrowego E lub aramidowego A, zostaje nawinięte bezkońcowo na wymaganą długość pasa, a następnie pokryte skórą, PU lub gumą. Pasy płaskie bezkońcowe wytworzone tą metodą stosowane są w ciężkich aplikacjach o mocy do 1850 kW, ale i w bardzo delikatnych (bankomaty). Typowymi zastosowaniami są napędy:
  • turbin
  • MEW (małe elektrownie wodne),
  • kompresorów
  • urządzeń do testowania silników
  • rębaków
  • traków do drewna i kamienia;
  • pras tłoczących.
 1. Metoda, w której cięgno pasa powstaje na nowoczesnych maszynach dziewiarskich z nici poliestrowych E i aramidowych A, głównie do pasów napędowych oraz poliamidowych i innych (do zastosowań w taśmach bezkońcowych). Jest to proces przypominający produkcję skarpety, czy rękawa bez szwu. Stąd określenie pas z rękawa. Tak utworzone cięgno powleka się okładzinami, jak inne pasy napędowe płaskie i po obróbce powstaje gotowy pas w rękawie, który wystarczy pociąć na mniejsze szerokości. Pasy płaskie napędowe tej konstrukcji są delikatniejsze, mogą pracować na bardzo małych średnicach z przeciw zgięciami i bardzo dużymi prędkościami obwodowymi. Są tutaj odmiany pasów od lekkich do 2,5 kW, poprzez średnie do 15 kW po silne do 60 kW. Odmiany silne znajdują zastosowanie szczególnie w maszynach do obróbki drewna (frezarki, strugarki) , w wyważarkach, prasach mimośrodowych, napędach wentylatorów, młynach, stanowiskach do ​​prób silników, napędach turbin i elektrowniach wodnych (MEW). Są to oferowane przez nas pasy z serii NE typ NE26, NE18 i NE22, oraz HF150 do małych i średnich mocy. Mogą być też stosowane jako pasy/taśmy specjalne, gdy są wyposażone w nakładki z różnych tworzyw, a później poddane obróbce frezowania, perforacji, montowania prowadników itp. Podobnie jak w pasach płaskich z cięgnem nawijanym z kordu, tutaj też jest ograniczenie długości. Wymienione pasy serii NE produkowane są w długościach od 250 do 4800 mm w zależności od typu. Standardowe długości pasów HF podaje niżej załączony katalog na stronie 55.

Wszystkie pasy napędowe bezkońcowe obliczamy i dobieramy na podstawie ankiety wspomnianej powyżej.

Pasy płaskie maszynowe

Specjalną grupą pasów płaskich są pasy maszynowe, znane też jako taśmy maszynowe. Ich budowa jest taka jak pasów napędowych płaskich do łączenia lub jak taśm transportujących, jednak są słabsze niż pasy napędowe i z reguły pełnią podwójną funkcję: napędu i transportu. Jednak funkcja transportu jest tą decydującą, a powierzchnia transportująca ma specyficzne cechy potrzebne do wykonania określonego procesu.