Centrum Obsługi Klienta (pn-pt 08:00 - 16:00), tel.: 74 843 91 24, fax: 74 843 91 40 - enitra@enitra.pl

O projekcie / About project

fe-pr-ds-ue-effr

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowych procesów i produktów w firmie Enitra”

Projekt realizowany jest w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa I innowacje

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP,

Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Cele projektu:

Wdrożenie innowacji produktowych i procesowych w firmie Enitra.

Planowane efekty:

  1. Wzrost zatrudnienia
  2. Automatyzacja procesów technologicznych dotychczas wykonywanych ręcznie
  3. Zmniejszenie zużycia wody
  4. Zmniejszenie ilości materiałów zużywanych w procesie
  5. Lepsza i szybsza usługa serwisowa
  6. Poprawa warunków BHP
  7. Skrócenie czasu produkcji
  8. Wykonywanie lepszych jakościowo połączeń

 

Całkowita wartość projektu: 2 185 537,70 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 1 613 097,70 PLN

Kwota dofinansowania: 516 029,95PLN