Pasy Napędowe / Taśmy Transportujące / Elementy Napędu i Transportu

Centrum Obsługi Klienta

PN-PT / 8:00 - 16:00

+48 74 843 91 24

Pasy Napędowe / Taśmy Transportujące / Elementy Napędu i Transportu

Kodeks etyki i postępowania w biznesie

Kodeks etyki i postępowania w biznesie jest zbiorem zasad, który został utworzony po to, aby wyznaczyć podstawowe standardy etyczne i prawne, którymi będziemy kierować się na co dzień w naszej pracy. Uznajemy ISO 26000 za dokument odniesienia zawierający wytyczne dotyczące postępowania społecznie odpowiedzialnego.

 

We wszystkich obszarach naszej działalności deklarujemy, że będziemy postępować etycznie. Etyczne postępowanie oznacza dla nas, że nie zrobimy czegoś, o czym nie moglibyśmy później bez wstydu opowiedzieć naszej rodzinie lub znajomym. Oznacza to, że jesteśmy uczciwi wobec siebie nawzajem, jak i wobec osób spoza firmy Enitra Sp. z o.o.

 

W Kodeksie etyki i postępowania w biznesie opisano przykładowe sytuacje, w których będzie oczekiwało się od nas właściwego postępowania. Kodeks etyki nie daje odpowiedzi na wszystkie problemy etyczne, które mogą zaistnieć w trakcie wykonywania zadań na rzecz Firmy Enitra Sp. z o.o. – daje natomiast wytyczne, z których należy korzystać w sytuacjach, w których właściwy sposób zachowania nie jest oczywisty.

 

Obowiązek etycznego postępowania dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i na umowę cywilno-prawną, bez względu na stanowisko, które piastuje w firmie Enitra Sp. z o.o. W równym stopniu dotyczy to także naszych partnerów biznesowych.