Pasy Napędowe / Taśmy Transportujące / Elementy Napędu i Transportu

Centrum Obsługi Klienta

PN-PT / 8:00 - 16:00

+48 74 843 91 24

Pasy Napędowe / Taśmy Transportujące / Elementy Napędu i Transportu

pl

Taśmy transportowe i ich rola w przemyśle spożywczym

Centrum Obsługi Klienta

W obecnych czasach niezwykle trudno jest wyobrazić sobie produkcję towarów bez wykorzystania w nim przenośników taśmowych (określanych również mianem taśmociągów). Te funkcjonalne urządzenia znacznie usprawniają przebieg całego procesu. Umożliwiają również skomunikowanie ze sobą wszystkich etapów produkcji, co wpływa na organizację w miejscu pracy. Można to zwłaszcza dostrzec na przykładzie branży spożywczej, która posiada bardzo wysokie wymagania ze względu na kontakt z żywnością. Z tego też względu opisywane maszyny muszą prezentować odpowiednią jakość, a w dodatku spełniać restrykcyjne wyznaczniki odnośnie zastosowanych stali i taśm dopuszczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Rola taśm transportowych w przemyśle spożywczym

Tak jak w każdej branży, w której zostaną użyte, tak i w przemyśle spożywczym rolą taśm transportowych jest usprawnienie prowadzonych działań, co ma w dłuższej perspektywie przełożyć się na lepszą efektywność oraz organizację pracy w zakładach oraz fabrykach. Warto również podkreślić, że wpływ na to ma zastosowanie opisywanych urządzeń w kontekście połączenia linii produkcyjnych na wielu poziomach. Niemniej, jak już wcześniej wspomnieliśmy, przenośniki transportowe, a w szczególności taśmy transportujące, w związku ze specyfiką branży spożywczej powinny spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Oznacza to, że nie powinny mieć żadnego wpływu na transportowaną żywność, nawet w przypadku długoletniej eksploatacji.

Bezpieczeństwo to podstawa, czyli czym charakteryzują się wysokiej jakości taśmy w przemyśle spożywczym

Bezpieczeństwo taśm transportujących „spożywczych” zostało zagwarantowane przez dyrektywy spożywcze i rozporządzenia Unii Europejskiej. Wieloletni proces dostosowania przez producentów składu tworzyw sztucznych oraz klejów stosowanych w produkcji taśm transportujących, polegający na wyeliminowaniu z tworzyw składników niebezpiecznych dla zdrowia i życia i zastąpieniu ich innymi dopuszczonymi spowodował, że taśmy te w bezpośrednim kontakcie z produktem spożywczym nieopakowanym są bezpieczne. Wpływ na to mają również bardziej zaostrzone wartości migracji na powierzchnie taśm, tych substancji, z których są one zbudowane. W zależności od składu surowca, czasu stosowania taśmy, temperatury (otoczenie i transportowany towar) oraz transportowanego środka spożywczego (konsystencja) możliwe jest przechodzenie (migracja) substancji z warstwy wewnętrznej na powierzchnię transportującą, a następnie do środka spożywczego. Dlatego należy się zabezpieczyć, aby zastosowane w wewnętrznych warstwach surowce nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Produkty spożywcze opakowane mogą być transportowane na taśmach bez takich obostrzeń.

Zatem taśmy transportujące dla przemysłu spożywczego (“do bezpośredniego kontaktu z produktem spożywczym”), dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej MUSZĄ być produkowane zgodnie z: rozporządzeniem (WE) NR 1935/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY oraz rozporządzeniem 10/2011.

 

Ponadto producenci taśm wprowadzili dodatkowe zabezpieczenia dla taśm stosowanych w przemyśle spożywczym. Są to działania prewencyjne zabezpieczające przed rozwojem i zagnieżdżaniem się niebezpiecznych bakterii i grzybów na powierzchni taśm, które szczególnie występują w warunkach wilgoci i podwyższonych temperaturach. W zależności od producenta mogą to być powierzchnie bardzo odporne na uszkodzenia w czasie mycia pod ciśnieniem lub specjalne środki zawarte w składzie taśmy, blokujące rozwój bakterii. Są też różne możliwości zamykania (uszczelniania) krawędzi taśmy, by wilgoć i inne płyny oraz bakterie nie wnikały w głąb tkanin, a także taśmy posiadające „niestrzępiące się” tkaniny, które w wyniku ścierania krawędzi mogłyby dostać się do żywności.

 

Użyte do budowy przenośnika inne tworzywa powinny być więc nieabsorpcyjne, nietoksyczne oraz pozbawione jakichkolwiek barwników i zapachów, mogących mieć wpływ na transportowaną żywność. Niezwykle istotne jest również, by wszystkie komponenty wchodzące w skład przenośnika były odporne na działanie korozji. Warto również wspomnieć, że opisywane urządzenia powinny wykazywać się optymalną trwałością oraz wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Już na etapie planowania i konstrukcji projektanci dokładają wszelkich starań, uwzględniając wszystkie potencjalne niebezpieczne czynniki w celu dostosowania tworzonego urządzenia do jego przeznaczenia. Należy zaznaczyć, że w przypadku zagrożeń związanych z ładowaniem statycznym, wszystkie taśmy transportowe oraz budowa przenośnika powinny spełniać wymogi dotyczące zagrożeń m.in. z zakresu antystatyki, a sam przenośnik powinien być właściwie uziemiony.

Przenośnik taśmowy do zboża i taśmociąg rolniczy

Warto wspomnieć, że taśmy transportowe są nie tylko wykorzystywane w zakładach i fabrykach produkcyjnych oraz centrach dystrybucyjnych, ale też w gospodarstwach rolnych czy firmach handlowych, gdzie odbywa się transport zboża. Jest to bowiem także część szeroko rozumianej branży spożywczej. Tego typu urządzenia charakteryzują się wysoką wydajnością oraz długą żywotnością. Ich cechą charakterystyczną jest również bardzo duża wytrzymałość ze względu na to, że transport zboża odbywa się w trudnym środowisku rolniczym. Taśmociągi mają jednak różne zastosowanie w gospodarstwach rolnych i służą do transportu nie tylko ziaren, ale również innych produktów. Do tego grona należy zaliczyć buraki cukrowe, ziemniaki czy też inne warzywa. W rolnictwie występują też inne maszyny, które są wyposażone w taśmy transportujące, np. maszyny do zbiorów okopowych i innych warzyw stosowane są kombajny wyposażone w taśmy transportujące. W gospodarstwach hodowlanych stosowane są tzw. paszowozy, w których stosowane są taśmy transportujące do podawania paszy zwierzętom. Z tego też względu są niezwykle docenianymi urządzeniami w całej branży rolno-hodowlanej.