Centrum Obsługi Klienta (pn-pt 08:00 - 16:00), tel.: 74 843 91 24, fax: 74 843 91 40 - enitra@enitra.pl

O projekcie / About project

O projekcie

Z przyjemnością informujemy, iż firma Enitra podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu „Produkcja nowych rodzajów pasów zębatych i taśm do ploterów w nowej technologii, poprzez rozwój parku maszynowego firmy ENITRA Sp. z o.o.”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wszelkie zakupy w ramach projektu będą realizowane w procedurze zapytania ofertowego. Informacje na ten temat zamieszczone zostały na podstronie:

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Tytuł Projektu: Produkcja nowych rodzajów pasów zębatych i taśm do ploterów w nowej technologii, poprzez rozwój parku maszynowego firmy ENITRA Sp. z o.o.

Beneficjent: Enitra Sp. z o.o., ul. 1 Maja 62, 58-300 Wałbrzych

Wartość całkowita projektu: 796 056,00 PLN

Wkład środków EFRR: 264 057,60 PLN

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw

Działanie 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw

Schemat 1.1.A1 – Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

  About project:

It is our pleasure to inform all interested parts, that company Enitra Sp.  z o.o. signed an agreement to be funded partially for the purpose of project “Production of new types of timing belts and conveyor belts for plotters in a new technology through the development of stock of machines of Enitra Sp. z o.o company” which is co-financed by the European Union from the resources of The European Regional Development Fund under Regional Operational Programme for Lower Silesian Voivoship for years 2007-2013.

All the purchasing under the project has a form of request for tender. All necessary information regarding the project have been published on sub-site :

INFORMATION ON PROJECT:

Project title: Production of new types of timing belts and conveyor belts for plotters in a new technology through the development of stock of machines of Enitra Sp. z o.o company

Beneficiary part: Enitra Sp. z o.o., ul. 1 Maja 62, 58-300 Wałbrzych

The total amount of the project: 796 056,00 PLN

Contribution of financial means of EFRR: 264 057,60 PLN

Regional Operational Programme for Lower Silesian Voivodship for years 2007-2013

Priority 1. Increase of competitiveness of companies of Lower Silesian Voivodship

Activity 1.1. Investments for companies

Scheme 1.1.A1 – Investment donations for small and medium companies, supporting product and process competitiveness on the regional level, consistent with the Regional Innovation Strategy (excluding projects in range of tourism)